درزگیر، ایزوگام و کاربردهای آنها

درزگیر، ایزوگام و کاربردهای آنها

بسیاری از پروژه های صنعتی برای عایق بندی نیاز به نوع خاصی از عایق رطوبتی یا آب بندی دارند. درزگیر نه تنها رطوبت را از بین می‌برند، بلکه می‌توان از آن برای جلوگیری از تجمع گرد و غبار و کثیفی در ترک‌ها و حتی کاهش صدا و جریان هوا در فضا استفاده کرد. پاسارگاد عایق پارس...