رشد چشمگیر استفاده از ایزوگام تک لایه

رشد چشمگیر استفاده از ایزوگام تک لایه

ممکن است این اعتراف برای برخی از ایزوگام کاران سخت باشد، اما وقتی صحبت از ساخت و ساز تجاری می شود، پیمانکاران سقف ساز نزدیک ترین گزینه برای انتخاب هستند. اتحادیه سقف سازان، ایزوگام کاران و کارگران این سنت را زنده نگه داشته اند. شعار این اتحادیه “سربلندی، حرفه ای...