قیر ۸۵/۱۰۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

قیر ۸۵/۱۰۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

قیر ۸۵/۱۰۰ به قیری گفته می شود که از طریق فرآیند اکسیداسیون بر روی وکیوم باتوم در واحدهای قیرسازی به دست می آید. همان طور که از نام این قیر مشخص است درجه نفوذپذیری آن بین ۸۵ تا ۱۰۰ می  باشد. به طور کلی حالت انواع قیر به میزان درجه حرارت آن بستگی دارد. رابطه ی دما و...