با ایزوگام روی بام خود پول دربیاورید

با ایزوگام روی بام خود پول دربیاورید

نصب پنل های خورشیدی بر روی پشت بام محبوبیت زیادی پیدا کرده است. افزایش قیمت انرژی، همراه با نگرانی در مورد آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین و اقدامات ساختمانی، این فناوری را بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار داده است. پاسارگاد عایق پارس – پاتریک هوارد ، مدیرعامل...