عوامل موثر بر افزایش قیمت ایزوگام چیست؟

عوامل موثر بر افزایش قیمت ایزوگام چیست؟

قیمت ایزوگام به دلیل دارا بودن اجزای تشکیل دهنده مختلف همواره در نوسان است. اما در میان همه این اجزا فویل آلمینیومی و قیر به کار رفته مهم ترین تاثیر را دارند. پاسارگاد عایق پارس – قیمت مواد اولیه ایزوگام مهم ترین و در عین حال تاثیرگذارترین عامل بر تعیین قیمت...