آیا ایزوگام کف زیرزمین مهم است؟

آیا ایزوگام کف زیرزمین مهم است؟

ایزوگام کف زیرزمین یک سری مزایا نسبت به بتن و سایر انواع مانند کفپوش و کاشی دارند. هنگامی که یک سیستم ضد آب به منظور جلوگیری از نفوذ آب برای کف به درستی نصب شود، زیرزمین را خشک، ساختمان را ایمن و ساکنان آن را سالم نگه می دارد. پاسارگاد عایق پارس – اگر هنوز...