عوامل تاثیرگذار بر خرابی ایزوگام چیست؟

عوامل تاثیرگذار بر خرابی ایزوگام چیست؟

درصورتی که ایزوگام مورد استفاده باکیفیت نباشد با گذشت زمان دچار آسیب شده و در اصطلاح خرابی ایزوگام به وجود می آید. حال اگر ایزوگام مورد استفاده از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد٬ این آسیب ها زودتر ظاهر خواهند شد. پاسارگاد عایق پارس – کارشناسان و کسانی که کار نصب...