مشعل گرفتن بر روی ایزوگام به چه معنا است؟

مشعل گرفتن بر روی ایزوگام به چه معنا است؟

اگر در کار ایزوگام مشغول نباشید، احتمالا مشعل گرفتن بر روی ایزوگام موضوعی نیست که به آن فکر کنید. حتی ممکن است چیزی باشد که از آن اطلاعاتی هم ندارید. پاسارگاد عایق پارس – بسیاری از ساختمان ها از ایزوگام استفاده می کنند آن هم بدون این که کسی متوجه شود زیرا...
ضخامت ایزوگام فریبنده است

ضخامت ایزوگام فریبنده است

ضخامت ایزوگام بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روی کیفیت آن است. البته این ضخامت باید با افزودنی های مجاز و باکیفیت به این حد از استاندارد رسیده باشد. پاسارگاد عایق پارس – ما همواره سعی کرده ایم که برای تولید محصولات خود از مواد اولیه مرغوب و باکیفیت...