پرایمر ایزوگام چیست و کاربرد آن کجاست؟

پرایمر ایزوگام چیست و کاربرد آن کجاست؟

اگر می خواهید در نصب ایزوگام با مشکل مواجه نشوید باید زیرسازی مناسبی داشته باشید. حال این زیرسازی از پیش وجود دارد یا باید خودتان آن را با چیزی مثل پرایمر فراهم کنید. پاسارگاد عایق پارس – زیرسازی مناسب باعث می شود چسبندگی و دوام کافی بین ایزوگام و سطح مورد نظر...