متداول ترین مکان برای انجام ایزوگام و انواع آن

متداول ترین مکان برای انجام ایزوگام و انواع آن

رفع خسارت ناشی از نفوذ آب به اموال شما می تواند گران و خطرناک باشد. به همین دلیل انجام ایزوگام در مراحل اولیه مهم است. با این حال، کدام روش ایزوگام برای شما بهتر است؟ پاسارگاد عایق پارس – در این مقاله، انواع متداول مدل ها و مکان های ایزوگام کردن و اینکه کدام یک...
عایق کف ساختمان در نقش ایزوگام

عایق کف ساختمان در نقش ایزوگام

با وجود این که بسیاری از ساخت و سازهای جدید در مناطق آسیب پذیر انجام می افتد، اما عایق های کف ساختمان می توانند مشکل را حل کنند. با این حال، بیشتر سازه های موجود – مسکونی، تجاری و صنعتی – بدون حفاظت ساخته شده اند. پاسارگاد عایق پارس – در حالی که بتن...
اهمیت عایق رطوبتی در پروژه تجاری

اهمیت عایق رطوبتی در پروژه تجاری

در بسیاری از مشاغل، نصب کننده باید با ده ها مورد جزئیات ریز و درشت در مورد چگونگی نصب، در مقیاس گسترده مقابله کند. غالباً، ارتفاع و قرار گرفتن در معرض آن نیز به برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که مواد و کارگران ایمن هستند. در این میان پیچیدگی عایق های...
پیشرفت فناوری ایزوگام در همه زمینه ها

پیشرفت فناوری ایزوگام در همه زمینه ها

فناوری ایزوگام در همه بخش های مختلف پیشرفت کرده است. از ایزوگام پمپ های مخزن تا ایزوگام سقف، مواد جدید و اینکه چگونه می توان ساختارهای بهتر و بهتر از گذشته را ایجاد کرد. پاسارگاد عایق پارس – همان طور که در حال خروج از بزرگترین رکود در طول عمر خود هستیم، ساخت و...
ایزوگام پل ها و معابر

ایزوگام پل ها و معابر

پل ها و معابر بخش مهمی از زیرساخت های هر شهر و کشوری به شمار می روند. اما بخش قدیمی این زیرساخت ها فرصتی را برای تولیدکنندگان ایزوگام فراهم می کنند. پاسارگاد عایق پارس – بیشتر پل ها و معابر در اواسط قرن بیستم ساخته شدند، یعنی زمانی که دنیا با افزایش ترافیک...